aⅴ2019天堂网国产在线    DiskGenius软件可以执行如下与硬盘有关的操作:

  1、搜索已丢失分区(重建分区表)
        2、重建主引导记录MBR(重建MBR)
        3、复制(克隆)硬盘
        4、备份与还原分区表
        5、制作USB启动盘
        6、坏道检测与修复
        7、快速分区
        8、删除所有分区
        9、清除保留扇区
        10、转换分区表类型
        11、分区表错误检查与更正
        12、清除扇区数据
        13、虚拟重组RAID
        14、对动态磁盘的支持

 


版权所有 © 2010-2019     

易数官方微信

易数官方微博